Trà Sữa Gold Tea

Thời Gian: 04/2018
Địa Điểm: Vĩnh Long