Trà Sữa Gold Tea 2

Thời Gian: 07/2018
Địa Điểm: Vinhome, Vĩnh Long, Việt Nam
Diện Tích: 180m2