thiết kế thương hiệu Green House

thông tin dự án

Loại: thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu quán cà phê

Thời Gian: 08/2017

Địa Điểm: Hồ Chí Minh