thiết kế thương hiệu Bubble Milk Tea

thông tin dự án

Loại: thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu nhà hàng

Thời Gian: 03/2018

Địa Điểm: Concept