Bubble Milktea

Thời Gian: 05/2018
Địa Điểm: Việt Nam
Diện Tích: 40m2