thiết kế thương hiệu 4Gs Texas Bakery

thông tin dự án

Loại: thiết kế logo, thiết kế thương hiệu bánh ngọt

Thời Gian: 06/2018

Địa Điểm: Hồ Chí Minh