thiết kế Văn Phòng Starbucks

thông tin dự án

Thời Gian: 03/2015

Địa Điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diện Tích: 100m2