thiết kế Văn Phòng IDD

thông tin dự án

Thời Gian: 04/2018

Địa Điểm: Hà Nội, Việt Nam

Diện Tích: 100m2

Phong cách: thiết kế nội thất văn phòng phong cách công nghiệp ( industrial)