Văn Phòng An Việt Phát

Thời Gian: 03/2018
Địa Điểm: Sala, Quận 2, HCM, Việt Nam
Diện Tích: 750m2