Văn Phòng Active Gaming

Thời Gian: 03/2015
Địa Điểm: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 100m2