thiết kế nội thất True Spa

thông tin dự án

Thời Gian: 04/2018

Địa Điểm: Bình Dương, Việt Nam

Diện Tích: 190m2

Phong cách: thiết kế nội thất spa phong cách đông dương