Trà Sữa Tiên Hưởng

Thời Gian: 08/2017
Địa Điểm: Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 70m2