Trà Sữa Gold Tea 1

Thời Gian: 02/2018
Địa Điểm: Vĩnh Long, Việt Nam
Diện Tích: 108m2