Thóc Cafe

Thời Gian: 11/2017
Địa Điểm: Vĩnh Long, Việt Nam
Diện Tích: 640m2