Thiết kế nội thất Thóc Cafe

thông tin

Thời Gian: 11/2017

Địa Điểm: Vĩnh Long, Việt Nam

Diện Tích: 640m2

Phong cách: thiết kế nội thất cafe phong cách công nghiệp (phong cách industrial)