The Stand Cafe

Thời Gian: 02/2017
Địa Điểm: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 40m2