Salon Velvet

Thời Gian: 10/2017
Địa Điểm: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 60m2