thiết kế Nhà Hàng Việt Bakery

thông tin dự án

Thời Gian: 2016

Địa Điểm: Concept

Diện Tích: 100m2

Phong cách: thiết kế nội thất nhà hàng bánh ngọt hiện đại