Nhà Hàng Riverside

Thời Gian: 2015
Địa Điểm: Đà Nẵng
Diện Tích: 300m2