Nhà Hàng Parivar

Thời Gian: 2015
Địa Điểm: HCMC
Diện Tích: 155m2