thiết kế thương hiệu Nhà Hàng Lẩu Lão Gia

thông tin dự án

Loại: thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu nhà hàng

Thời Gian: 04/2018

Địa Điểm: Hà Nội