Nhà Hàng Ếch Xanh

Thời Gian: 2016
Địa Điểm: HCM
Diện Tích: 300m2