thiết kế Nhà Hàng Bus Station

thông tin dự án

Thời Gian: 2016

Địa Điểm: Bình Tân

Diện Tích: 120m2

Phong cách: thiết kế nội thất nhà hàng hiện đại