Nhà Hàng Bus Station

Thời Gian: 2016
Địa Điểm: Bình Tân
Diện Tích: 120m2