Nhà Hàng Beef Beef

Thời Gian: 2014
Địa Điểm: HCMC
Diện Tích: 320m2