Naturl Beauty Lounge

Thời Gian: 05/2017
Địa Điểm: Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 195m2