KS Hàng Bông

Thời Gian: 09/2017
Địa Điểm: Hà Nội
Diện Tích: 130m2