Jardin De Garden

Thời Gian: 11/2016
Địa Điểm: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 190m2