Fresh Cafe

Thời Gian: 07/2018
Địa Điểm: Cần Thơ, Việt Nam
Diện Tích: 350m2