Select Page

RESTAURANT INTERIOR DESIGN PROJECTS

Hang Bong Hotel

Hang Bong Hotel

Date: 09/2017

Investor: Mr. Dũng

Location: Hà Nội

Area: 130m2

Bình Dương Restaurant

Bình Dương Restaurant

Date: 07/2017

Investor: Ms. Nhi

Location: Bình Dương

Area: 120m2

Azucar Bar

Azucar Bar

Date: 05/2017

Investor: Mr.Hưng

Location: Trấn Vũ, Hà Nội

Area: 80m2

Grilled Goat Restaurant

Grilled Goat Restaurant

Date: 11/2016

Investor: Ms. Chi

Location: Concept

Area: 300m2

Bus Station 3A Restaurant

Bus Station 3A Restaurant

Date: 10/2016

Investor: Ms. Linh

Location: 3A Tôn Đức Thắng, Q1, Tp HCM

Area: 50m2

Việt Bakery Restaurant

Việt Bakery Restaurant

Date: 07/2016

Investor: Ms. Chi

Location: Concept

Area: 100m2

Đà Nẵng Restaurant

Đà Nẵng Restaurant

Date: 05/2016

Investor: Mr.Tường

Location: Đà Nẵng

Area: 400m2

Bus Station Restaurant

Bus Station Restaurant

Date: 03/2016

Investor: Ms. Linh

Location: Aeon Mall Bình Tân - HCM

Area: 120m2

Ech Xanh Garden Restaurant

Ech Xanh Garden Restaurant

Date: 01/2016

Investor: Ms. Linh

Location: 293/1, Quang Trung, Gò Vấp, HCM

Area: 300m2

Riverside Restaurant

Riverside Restaurant

Date: 11/2015

Investor: Riverside Hotel

Location: Đà Nẵng

Area: 300m2

Steak World Restaurant

Steak World Restaurant

Date: 04/2015

Investor: Mr Vũ

Location: Phạm Ngọc Thạch, Q3, Tp HCM

Area: 60m2

Parivar Restaurant

Parivar Restaurant

Date: 02/2015

Investor: Mr. Moon

Location: Nguyễn Siêu - Quận 1 - HCM

Area: 155m2