cuốn shelter

Thời Gian: 10/2018

Địa Điểm: Nguyễn Văn Thủ, Q1, HCM

Diện Tích: 110m2