Cửa Hàng TK

Thời Gian: 05/2017
Địa Điểm: Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 28m2