thiết kế cửa hàng Snowee icecream

thông tin dự án

Thời Gian: 10/2016

Địa Điểm: Phú Nhuận, HCM

Diện Tích: 30m2