Snowee icecream

Thời Gian: 10/2016
Địa Điểm: Phú Nhuận, HCM
Diện Tích: 30m2