Cửa Hàng Sammi

Thời Gian: 102/2018
Địa Điểm: Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 90m2