thiết kế Cửa Hàng Routine Hà Nội

thông tin dự án

Thời Gian: 03/2018

Địa Điểm: Hà Nội, Việt Nam

Diện Tích: 120m2

Phong cách: thiết kế nội thất cửa hàng thời trang phong cách công nghiệp (phong cách industrial)