Cửa Hàng OZ

Thời Gian: 11/2017
Địa Điểm: Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 180m2