thiết kế shop thời trang nữ olv

hình thực tế dự án

thông tin

Thời Gian: 06/2017

Địa Điểm: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Diện Tích: 85m2

Phong cách: thiết kế shop thời trang nữ hiện đại