Cửa Hàng Miss30

Thời Gian: 12/2016
Địa Điểm: Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Diện Tích: 97m2