Cửa Hàng Melon Pan

Thời Gian: 09/2017
Địa Điểm: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 96m2