thiết kế Cửa Hàng Lan Can

thông tin dự án

Thời Gian: 10/2017

Địa Điểm: Phú Nhuận, HCM

Diện Tích: 125m2

Phong cách: thiết kế cửa hàng phong cách công nghiệp (industrial)