Cửa Hàng Lan Can

Thời Gian: 10/2017
Địa Điểm: Phú Nhuận, HCM
Diện Tích: 125m2