Cửa hàng gaia

Thời Gian: 5/2017
Địa Điểm: quận 3, HCM
Diện Tích: 63,5m2