Cafe Mũi Tàu

Thời Gian: 05/2017
Địa Điểm: Long Xuyên, Việt Nam
Diện Tích: 200m2