Cafe Doanh Nhân

Thời Gian: 05/2017
Địa Điểm: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 140m2