Cafe Aurora

Thời Gian: 02/2017
Địa Điểm: Võ Văn Tần, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diện Tích: 140m2