thiết kế nhà hàng Bus Station 3A

thông tin dự án

Thời Gian: 10/2017

Địa Điểm: HCM

Diện Tích: 50m2

Phong cách: thiết kế nội thất nhà hàng hiện đại