Bánh Kem Tuyết Nhung

Thời Gian: 05/2018
Địa Điểm: Vĩnh Long