Chọn trang
Bí mật của quán cafe hút khách

Bí mật của quán cafe hút khách

Đi cà phê đã trở thành một thói quen của người Sài Gòn. Bạn bè lâu ngày không gặp, hẹn ra cà phê. Có việc cần trao đổi, ra cà phê. Có chuyện riêng tâm sự, ra cà phê. Làm việc cũng ra quán cà phê. Quán cà phê, chẳng biết từ lúc nào, đã trở thành điểm hẹn thân thiện,...