thiết kế nội thất anhi coffee

thông tin dự án

Thời Gian: 10/2018

Địa Điểm: HCM, Việt Nam

Phong cách: thiết kế cafe phong cách industrial