ABC Cafe ĐÀ Nẵng

Thời Gian: 02/2016
Địa Điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Diện Tích: 150m2